Kapitola 5 – Gom Calladeus – Doly

Jakmile se ocitnete v dolech zbaví se Perry svého převleku. Zajděte si do převlékarny vpravo a povšimněte si zelených krabic u stropu. Použijte na jednu z nich pozitronový klíč a poté ho vložte do odpovídajícího otvoru nad umyvadly. Tohle zopakujte pro všechny krabice. Samozřejmě je následně také všechny vyberte, získáte kovovou tyč, podivný nástroj a lepící pásku.

Vraťte se k výtahu a prohlédněte si ovládací panel. Chybějící páku nahraďte kovovou tyčí. Zatáhněte za páky, s kterými lze hýbat. Prohlédněte si ovládací panel od důlního vozíku, kde opět chybí jedna z tyčí. Zkuste na ní použít Arrachideánskou tyč z inventáře – bohužel celé zařízení je pod proudem. Omotejte jí lepící páskou a zkuste to znovu. Na zařízení svítící žlutou barvou použijte bezpečnostní kartu, nasedněte do vozíku a konečně odjeďte na druhou stranu.

Seberte ze země sedačku, a prohlédněte si bezpečtnostní ceduli a světlo u stropu. Opusťte lokaci směrem „do kamery“. Jděte až k větráku, na jehož osu použijte znak Tu-Ra-Cel. Na další obrazovce nepřehlédněte ovládací panel vlevo od dveří. Zkuste na něj použít podivný nástroj, Perry se ho pokusí opravit.

Nejprve ale bude muset někde najít tři chybějící části. Proběhněte až do potemnělé chodby. Nyní se nebojte používat klávesu S, jinak určitě něco přehlédnete. Prozkoumejte krev na podlaze a vyhaslou lampu u stropu. Kousek od kaluže krve jsou dveře do nichž si posviťte svítilnou. Promluvte si s Hamiltonem o co nejvíce tématech, dokud neomdlí. Opusťte místnost, uslyšíte strašlivý řev. Vraťte se a ze země seberte tištěný spoj. Zpátky do temné chodby a dveřmi doprava.

Na zvláštní zařízení v další místnosti použijte umělé oči. Následujte objevivší se laser. U propasti pověste transportní hák na jeden z kabelů a na něj ještě zavěste sedačku. Nejdřív jí ale budete muset upravit pomocí zvláštního nástroje. Nasedněte na sedačku a sjeďte dolů. V komunikační místnosti seberte modulátor a ze stěny vlevo další tištěný spoj. Nyní se musíte vrátit skoro až na začátek k místnosti s větrákem. Na rozbitý panel použijte všechny tři obvody a aktivujte ho. Konečně opět funguje elektřina!

V komunikačním centru si prohlédněte všechny video záznamy a seberte interkom. Zkuste vstoupit do dveří. Je tam stále tma, takže nahoře upravte svítící kouli tak, aby laser směřoval přímo do díry ve střeše. V dolech na Vás čeká samotný Quotter Batt. Zeptejte se ho na něho samotného, a během dialogu vyberte znak úplně vlevo ve spodní řadě a na další otázku odpovězte slovem Trust (Víra, Důvěra). Promluvte si s ním o všech ostatních tématech, poté si nahrajte jeho hlas na hlasový záznamník a dejte mu Mondřin deník. Vstupte do teleportu…